top of page

Hantering av personuppgifter

 

JLJ El & Montage AB bedriver el- tele- och svagströmsinstallationer. Företaget riktar sig mot privatpersoner samt mindre företag.

 

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med el- tele- och svagströmsinstallationer. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av: personnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer och namn.

 

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är fakturering, ROT och garanti ärenden. Personuppgifterna behandlas på grundval av att Företaget har rättslig förpliktelse och avtals grund.

 

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag; JDG Revision. Personuppgifterna överförs för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

 

Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt, den tid som anges i bokföringslagen.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.

 

Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

JLJ El & Montage AB, Bergkullevägen 81, 46155 Trollhättan, info@elomontage.se

 

Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.

bottom of page